Bu çağrı kapsamında Ülkemizin farklı bölgelerinde kurulu/kurulmakta olan COVID-19 tanı merkezlerinde çalıştırılmak üzere biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu, qPCR analizleri konusunda tecrübeli personelin geçici istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje süresi 3 aydır ve gerektiğinde uzatılacaktır. Proje personeli, TÜSEB bünyesinde ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Adana’da istihdam edilecektir. İhtiyaca göre yeni iller icin ayrıca duyuru yapılacaktır.

Başvuru için https://tbys.tuseb.gov.tr/ tıklayınız.