Duyurular

Personel Alımı

Bu çağrı kapsamında Ülkemizin farklı bölgelerinde kurulu/kurulmakta olan COVID-19 tanı merkezlerinde çalıştırılmak üzere biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu, qPCR analizleri konusunda tecrübeli personelin geçici istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje süresi 3 aydır ve gerektiğinde uzatılacaktır.  Proje personeli, TÜSEB bünyesinde ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Adana’da istihdam edilecektir. İhtiyaca göre yeni iller icin ayrıca duyuru yapılacaktır.

Başvuru için https://tbys.tuseb.gov.tr/ tıklayınız.


Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural

COVID19 Koronavirüs salgını dünya genelinde 171,027 kişiyi etkilemiş ve bunların 77,790'sının iyileşmesine rağmen 6,526'sının ölümüne neden olmuştur. COVID19, solunum yolu viral infeksiyonları arasında en yüksek infeksiyona sahip olandır. COVID19 infeksiyonu geçiren hastaların yoğun bakım süreci dahil olmak üzere göz önünde bulundurulması gereken önemli bilgiler ve genel tedbirler bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu’nda alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan ‘Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural’ yayınlanmıştır.